Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.projectno44.nl.

De getoonde informatie is door Project No.44 | Interieur Design met veel zorg en aandacht samengesteld. Er wordt getracht de informatie op deze website actueel te houden, maar het is mogelijk dat deze onvolledig, verouderd en/of onjuist is. De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Project No.44 | Interieur Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gevolg en/of schade wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie. Project No.44 | Interieur Design behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Prijzen

Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de website op het moment van uw bestellen, althans een ander moment waarop de overeenkomst is ontstaan. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten en vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Project No.44 | Interieur Design te mogen claimen of te veronderstellen.

Gegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan. Op de verwerking van uw gegevens is bovendien onze privacy policy van toepassing.

Intellectueel eigendomsrecht

Projectno44.nl is eigendom van Project No.44 | Interieur Design. Het is niet toegestaan om logo, woordmerk, beelden of teksten hiervan openbaar te maken, te kopiëren, te verveelvoudigen of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Project No.44 | Interieur Design.

Derden

Project No.44 | Interieur Design is niet aansprakelijk voor informatie en/of enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst. Bepaalde verwijzingen in deze website leiden je naar websites van derden, waar Project No.44 | Interieur Design geen controle over heeft. Project No.44 | Interieur Design draagt en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie via die andere bronnen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.