Privacy Policy

Project No.44 | Interieur Design is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Contactgegevens

Project No.44 | Interieur Design
Tel.: +31 6 30 360 144
Mail: info@projectno44.nl
Website: https://projectno44.nl

Door het bezoeken van deze website of het afnemen van producten of diensten van Project No.44 | Interieur Design ga je akkoord met dit privacybeleid.

Persoonsgegevens die Project No.44 | Interieur Design verwerkt

Project No.44 | Interieur Design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn producten en/of diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Project No.44 | Interieur Design verwerkt:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten op de website
- Internetbrowser en apparaat type
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, telefonisch of tijdens een afspraak

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website en/of diensten van Project No.44 | Interieur Design hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Project No.44 | Interieur Design kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Project No.44 | Interieur Design zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@projectno44.nl, dan zal deze informatie zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Doel en grondslag van de gegevensverwerking

Project No.44 | Interieur Design verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om contact met je te kunnen leggen naar aanleiding van een ingediende aanvraag of voor het uitvoeren van werkzaamheden ten aanzien van een opdracht
- Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
- Om diensten en/of producten bij je af te leveren
- Voor het opstellen van facturen, afhandelen van betalingen en voor debiteurenbeheer
- Project No.44 | Interieur Design analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren, jouw websitegebruik te optimaliseren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
- Project No.44 | Interieur Design verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte
- Middels social-media plugins op de site kan jouw surfgedrag over verschillende websites worden bijgehouden door derden als Facebook, Pinterest en Instagram

Geautomatiseerde besluitvorming

Project No.44 | Interieur Design zal geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk is bewaard om de doelen te realiseren waarvoor deze worden verzameld. Als gevolg van de wettelijke bewaarplicht worden je gegevens 7 jaar bewaard. De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan de persoonsgegevens of het e-mailadres van de betrokkene. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard bij Google Analytics.

Delen van persoonsgegevens met derden

Project No.44 | Interieur Design verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor overige doeleinden worden jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming aan derden verstrekt.

Cookies of vergelijkbare technieken

Op de site van Project No.44 | Interieur Design worden technische en functionele cookies gebruikt en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die Project No.44 | Interieur Design gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische functionaliteit om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Met analytische cookies als Google Analytics wordt jouw bezoekersgedrag bijgehouden. Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen en berichten van social media als Facebook, Instagram of Pinterest. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich alsof de bezoeker deze andere websites heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren. Ook kunnen cookies van derden jouw surfgedrag over verschillende websites volgen.

Bij jouw (eerste) bezoek aan deze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en ben je om toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik je op de website van Project No.44 | Interieur Design door naar andere websites? Realiseer je dan dat Project No.44 | Interieur Design niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor het privacybeleid van derden. Ik raad jou dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen voordat je er gebruik van maakt.

Jouw rechten

Op jouw verzoek zal Project No.44 | Interieur Design:

- Inzage geven in de verwerkte gegevens
- Jouw gegevens aanpassen/actualiseren
- Jouw gegevens overdragen aan jou of een andere partij
- Jouw gegevens uit haar bestand verwijderen

Project No.44 | Interieur Design zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, reageren op jouw verzoek. Om aan jouw verzoek te voldoen, zal je gevraagd worden om je te identificeren.

Verwijdering van de door jou verstrekte persoonsgegevens op jouw verzoek zal niet plaatsvinden in geval van een nog lopende overeenkomst of een nog niet afgewikkelde betaling.

Als je van mening bent dat Project No.44 | Interieur Design jouw persoonsgegevens niet correct verwerkt, dan kun je contact opnemen via info@projectno44.nl. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Beveiliging

Project No.44 | Interieur Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en heeft hiervoor passende maatregelen getroffen. Zo maakt de website van Project No.44 | Interieur Design gebruik van een SSL-certificaat. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Project No.44 | Interieur Design via info@projectno.44.nl.

Wijzigingen privacybeleid

Project No.44 | Interieur Design behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Raadpleeg daarom het privacybeleid met enige regelmaat, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Voor vragen over dit privacybeleid en de wijze waarop Project No.44 | Interieur Design eventueel door jou verstrekte persoonsgegevens verwerkt, kun je contact opnemen met Project No.44 | Interieur Design via info@projectno44.nl.